Nėra šeimos – nėra visuomenės

,, Šeima‘‘ –  žodis kurį mes visi suprantame, bet visgi sunkiai galime pasakyti kas ji yra. Mes gyvename XXI a., kuriame žmonės yra per daug sumaterialėję ir susvetimėję, šeima nyksta kaip vertybė. Galbūt ji išnyks kaip išnyko ir dinozaurai? Jauni žmonės neskuba kurti šeimos, pirmiausia jie siekia karjeros aukštumų, savarankiškumo, nenori įsipareigoti, o ką jau kalbėti apie vaikus. Santuoka praranda savo visuotinai pripažintą reikšmę visuomenėje, ji nebėra taip ugdoma kaip mūsų tėvų ar prosenelių.

Šeima

Paaiškinti kas yra šeima neturėtų būti sudėtinga, visi juk turime ar turėjome mamą, tėtį gal net brolį ar seserį. Šeima turi būti visuomenės teisiškai pripažįstama, nes ji prasideda nuo santuokos, vaikų atsiradimo, bet apibrėžiant šeimą neužtenka kraujo ryšio ar gyvenimo drauge, nereikia užmiršti tėvų ir vaikų tarpusavio santykių, pagarbos, meilės ir atsakomybės, nes šeima priima mus tokius, kokie esame. Šeima būdama socialinis visuomenės organizmas, atlieka jai skirtas funkcijas. Svarbiausi šeimos uždaviniai yra:

  • Giminės pratęsimas, t.y. vaikų gimdymas, auginimas, auklėjimas ir jų parengimas savarankiškai veiklai;
  • Šeimos ūkio tvarkymas – šeimos narių gyvenimo organizavimas, jų elgesio kontrolė ir tarpusavio parama, visuomenės kultūros perdavimas ir tęsimas.

Nūdienos šeimą galime pavadinti socialinio gyvenimo centru, juk šeima sieja mus su tauta. Vladimiras Megre teigė: “Tėvai savo elgesiu, santykiais sąmoningai ar nesąmoningai stengiasi vaikui perduoti ir savo mintis, ir savo požiūrį į aplinkinį pasaulį.“ Visuomenę vaikai pradeda pažinti per bendravimą šeimoje, artimųjų rate formuojasi vaiko asmenybė, individualumas, supratimas apie žmogiškąsias vertybes. Šeimos sąvoka – kiekvienos visuomenės, tautos pagrindas, praeities pažinimo ir ateities prognozavimo šaltinis. Neįmanoma įsivaizduoti valstybės be šeimos, tai galime teigti, kad visuomenė tai didelė, išsiplėtusi šeima.

“Šeima – tautos buveinė. Nykstant šeimai, nyksta tauta. Pasaulyje yra mažiau nei milijonas lietuvių šeimų. Kiekvienais metais jų skaičius ir dydis mažėja, nepaliaujamai blunka tautinis savitumas.” Ištrauka iš A. Vyšniauskaitės, P. Kalniaus ir R. Paukštytės-Šalkienės knygos “Lietuvių šeima ir papročiai” verčia susimąstyti, nes Lietuva “tituluojama” kaip skyrybų rekordininkė. Tai kam žmonės tuokiasi, planuoja šeimą?  Sociologai mano, kad visuomenėje yra tarsi priimta susituokti, susilaukti vaikų, kurti šeimą, gyventi santuokoje. Tačiau kodėl žmonės tuokiasi, jeigu ankščiau ar vėliau vis tiek išsiskirs. Dažniausia skyrybų priežastis būna susvetimėjimas ir savanaudiškumas, vyras su žmona pernelyg nutolę vienas nuo kito, ar kaip populiaru sakyti “nesutampa charakteriai”. Tėvai nemoka bendrauti su savo vaikais, jaunimui tampa svarbūs vakarėliai, draugai, o ir paauglystės laikotarpis kai atrodo, kad tavęs niekas nesupranta, tikrai nepadeda stiprinti šeimos vertybes. Mindaugas Radušis rašė apie santuokos ir šeimos įvaizdį žiniasklaidoje, kad medijos sukuria nepatrauklų visuomenei šeimos paveikslą. Pamąsčius, juk dažniausiai televizijoje ar laikraščiuose tik ir girdime, kad vyras sumušė savo žmoną, vaikas patirią smurtą šeimoje, girtuokliaujantys tėvai, daugiavaikės šeimos reikalaują pinigų, didėjantis protų nutekėjimas. Paklausius tokių pasakojimų šeima neatrodo ta vieta, kur visada būsi mylimas.

Šeima visada bus visuomenės pagrindas teigė O. de Balzakas. Šeima kaip vertybė yra nenuginčijama tiesa, tačiau po mažu prarandanti savo vertę. Dauguma šeimą įsivaizduoja kaip gyvenimą “susimetus”, nes santuoka ankščiau ar vėliau pasibaigia skyrybomis. O jeigu mes nebeturėsime tikrosios šeimos, tai ar turėsime tautą? Problemą pastebėjo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri pradėjo vykdyti socialinės reklamos kompaniją “Apsaugokite santuoką – išsaugosime Lietuvą”. Akcijos tikslas yra skatinti žmones daugiau kalbėti, galvoti apie šeimą ir santuoką, bei taip ją stiprinti. Konstitucijos 38 straipsnyje, kuriame yra aiškiai nurodytas santuokos ir šeimos ryšys: “Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją. Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą”. Šis konstitucijos straipsnis pastaruoju metu susilaukė daug diskusijų. Jį gruodžio pabaigoje seimas svarstė ir pritarė Konstitucijos pataisos projekto papildymui, kad “šeima sukuriama laisvu vyro ir moters sutarimu sudarius santuoką”. Seimas šį klausimą dar turėtų svarstyti pavasario sesijoje.

Šeima turi užimti svarbią vietą žmogaus ir visuomenės gyvenime. Taip pat jaunajai kartai labiau reikėtų įsisavinti šeimos svarbą, o ne bijoti įsipareigoti ar likti vieniems. Tėvai turėtų vaikams rodyti deramą pavyzdį, kaip reikia bendrauti šeimoje, gerbti vyresnius, elgtis tinkamai viešumoje. Mokyklos galėtų skirti daugiau dėmesio šeimai, o ne skatinti jaunimą keliauti iš Lietuvos ir kurtį šeimas kitur, ar skirtį visą laiką darbui.

Ieva Laurinaitytė

Naudota literatūra:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:okccdKFTAbUJ:www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm+&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-03-28-mindaugas-radusis-santuokos-ir-seimos-ivaizdis-ziniasklaidoje/79504
http://sco-lt.com/590/valstybes-pagalba-seimoms-su-vaikais/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s