Kelionė į Lietuvos nacionalinę televiziją

,,Teikti Lietuvos visuomenei tikslią, objektyvią ir subalansuotą informaciją, kokybiškas šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, sudaryti prielaidas darniam vystymuisi, demokratijos plėtrai bei atviros visuomenės vertybių įsitvirtinimui Lietuvos Respublikoje.‘‘

Būtent taip savo misiją apibūdina jau nuo 1957 metų svarbiausias savo istorijos datas skaičiuojantis nacionalinis transliuotojas.
LTV

Tuo metu, kai komercinės televizijos, vieną po kitos mums į galvas kiša visiškai išliekamosios vertės neturinčias laidas, Lietuvos nacionalinė televziija, neprarasdama tokių pagrindinių savo vertybių, kaip žodžio, kūrybos ir sąžinės laisvė, nepriklausomybė ir objektyvumas, mums dovanoja kokybiškus ir visapusiškai Lietuvos kultūrą puoselėjančius projektus.

Kalbant apie istoriją, reguliarios Lietuvos televizijos programos pradėtos transliuoti 1957 metais. Televizija kūrė ir kuria pažintines laidas : gamtosaugos, sveikatos apsaugos, teisėsaugos klausimais. Rengiamos mokomosios laidos, daug dėmesio skiriama menui. Būdama vienintele valstybine televizija Lietuvoje, Lietuvos televizija kartu su Lietuvos radiju yra kontroliuojama prezidento, seimo bei įvairių asociacijų išrinktos tarybos, kurią sudaro nusipelnę Lietuvos kultūrai asmenys. Taip prižiūrima, bei veiksmingai panaudodama turimas lėšas LTV kuria kokybiškas šviečiamąsias ir objektyvias informacines-analitines programas.

Savo karjerą kažkada Lietuvos televizijoje pradėjęs Jonas Banys, kalbėdamas apie nacionalinį transliuotoją išskiria du pagrindinius televizijos tikslus: skleisti visuomeninius uždavinius atitinkantį kokybišką turinį ir užtikrinti, kad šis turinys pasiektų masinę auditoriją. Būtent su pastaruoju, berods, jau metai iš metų televizija nesusitvarko. Nepasiekdama masinės auditorijos, televizija yra nieko verta.

Vien tik pulti LTV irgi negalime – pataraisiais metais vis mažėja visų Lietuvos televizijų auditorija, o ir tą pačią saują susišluoja komercinės televizijos, neturėdamos kitos išeities, čia: arba geri reitingai – arba durys su užrašu IŠĖJIMAS. Taip atsiranda laidos patrauklios tik paprastam, ir neslėpkim, ne itin išprususiam žiūrovui, kuriam įdomiau paklausyti kodėl Katunskytė susipyko su Minedu, o ne Čekuolio apžvalgų apie Ameriką, ar Indiją. Mūsų mažieji, dar tik būsimi aktyvūs Lietuvos piliečiai, auga taip pat žiūrėdami ,,Beibleidus‘‘, o ne seną gerą animaciją ar dar ir kažko pamokančią ,,Gustavo enciklopediją‘‘.
Televizija

Visgi, teko skaityti Rūtos Mikelkevičiūtės straipsnį, apie tipinį popso nepakenčiantį žiūrovą. Čia laidų vedėja primena, jog reitingai neatsiranda iš niekur, jei komercinė televizija rodo bevertes laidas – vadinasi jas žiūri. Šiuo atveju tokie televizijos kanalai yra it tikrųjų lietuviškų vertybių padidinamasis stiklas: čia nežiūrima laida neišsilaikytų eteryje tiek, kiek metų metais būtų rodoma Lietuvos televizijoje.

Tad, kad ir kaip besispyriotume, kad ir kiek neigtume – nacionalinio transliuotojo ateitis priklauso tik nuo mūsų pačių noro išsaugoti tai, kas svarbu.

Erika Medelinskaitė

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s